Výroční členská schůze

12.11.2012 12:28

15.12.2012 od 18.hodin se v budově obecního úřadu uskuteční

  Výroční členská schůze

Program: 1. Zahájení

              2. Zpráva o činnosti SDH za rok 2012

              3. Zpráva o činnosti sportovního družstva v roce 2012

              4. Zpráva o hospodaření

              5. Revizní zpráva

              6. Vyznamenání členů

              7. Diskuse

              8.Závěr+volná zábava

     Účast členů je samozřejmě povinná.Omluvenky včas nahlásit vedení.Případné návštěvy je dobré nahlási drobek dopředu abychom přidělali řízky .